საკრებულოს განკარგულებები

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 მაისის #34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
მალხაზ დავითაშვილის თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლად დანიშვნის შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დაბა თიანეთში მდებარე რუსთაველის ქუჩა #48 ბინისთვის #11 მინიჭების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დაბა თიანეთში მდებარე რუსთაველის ქუჩა #48-ში საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #3
დაბა თიანეთში მდებარე 300 არაგველის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #4
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება # 5
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება # 9
საარჩევნო სუბიექტებისათვის, წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების ხელის შეწყობის მიზნით, დ.თიანეთში მდებარე კულტურის სახლის სასცენო დარბაზის გამოყოფის შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #10
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #11
დაბა თიანეთში მდებარე რუსთაველის ქუჩა I შესახვევის #2-ში საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #12
დაბა თიანეთში მდებარე ნამორაძის I შესახვევის #3-ში საცხოვრებელი სახლისთვის ნომრის მინიჭების შესახებ


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #13
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებთიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით