გამგებლის მოადგილეები

მამული მამულაშვილი - თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე


ლალი ბუწანკალური - თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეთიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით