გამგებლის მოადგილეები

ლალი ბუწანკალური - თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეთიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით