საკრებულოს თავმჯდომარე

მინდია შეთეკაური - თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 595 01 74 29

სახელი, გვარი: მინდია შეთეკაური

დაბადების თარიღი: 13 თებერვალი 1976 წ.

საცხოვრებელი ადგილი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. 42, 1-კორპ. ბინა #29

ტელეფონი: სახლი 236-13-49; მობ: 897-22-03-53.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯეხებული (მეუღლე_ თეა შანყულაშვილი, პროფესიით იურისტი.)

განათლება და პროფესიული კვალიფიკაცია:

1993 წელს ჩააბარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1997 წელს. მიიღო იურისტის კვალიფიკაცია.

ჩაბარებული აქვს მოსამართლეთა, პროკურატურის მუშაკთა, ადვოკატთა და ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდები და მიღებული აქვს შესაბამისი სერთიფიკატები. არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი. გავლილი აქვს ტრენინგები სამართლის სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის ესტონეთში, ესტონეთის მხრის მიწვევით. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატის მოწმობა # 2954.

მუშაობის გამოცდილება:

1993 წლიდან 2002 წლამდე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, სხვადასხვა თანამდებობებზე. მათ შორის 1993-1997 წლებში წარჩინებით დაამთავრა შსს აკადემია და 2002 წლის ჩათვლით მუშაობდა სისხლის სამართლის სამძებროს სხვადასხვა ქვედანაყოფებში და პოზიციებზე.

2002 წლის მარტიდან 2003 წლის აპრილამდე მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის სააღსრულებო პოლიციის სამმართველოს ქ. თბილისის განყოფილების მომკვლევის თანამდებობაზე.

2003 წლის აპრილიდან 2004 წლის მარტის თვემდე მუშაობდა შპს `ფეთქინდუსტრია ლეგი-2002~ -ის მართვის მენეჯერად. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების, კერძოდ, საკრედიტო კავშირებისა და ლომბარდის, ასევე სხვა იურიდიული პირების იურისტი და პარალელურად ეწეოდა საადვოკატო და საკონსულტაციო საქმიანობას.

2004 წლის მარტიდან 2007 წლის ივნისამდე მუშაობდა შპს `საქართველოს რკინიგზაში~ სხვადასხვა თანამდებობებზე. მათ შორის:

2004 მარტიდან 2004 წლის ნოემბრამდე შპს `საქართველოს რკინიგზის~, ფილიალებისა და საწარმოთა მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი,

2004 წლის ნოემბრიდან 2005 წლის ოქტომბრამდე იურიდიული სამსახურის სასამართლო და სააღსრულებო ორგანოებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი,

2005 წლის ოქტომბრიდან 2006 წლის იანვრამდე ქონების მართვის სამსახურის უფროსი,

2006 წლის იანვრიდან 2007 წლის ივნისამდე შესყიდვების სააგენტოს უფროსის მოადგილის _ სატენდერო კომისიის აპარატის უფროსის თანამდებობებზე.

2007 წლის 29 აგვისტოდან მუშაობდა უკრაინული კომპანია შპს `ალანტა ტრეიდის~ საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორის თანამდებობაზე.

2008 წლის დასაწყისიდან 2008 წლის ოქტომბრამდე მუშაობდა სს `ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია~-ს პერსპექტიული განვითარების მენეჯერის თანამდებობაზე.

2008 წლის 01 ოქტომბრიდან 2012 წლის ნოემბრამდე იყო შპს ~სამართლისა და ბიზნესის საკონსულტაციო კომპანია `ლეგატი~-ს დირექტორი.

2009 წლიდან 2012 წლის ნოემბრამდე მუშაობდა შპს `სამოქალაქო დავათა კერძო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის~ დირექტორად, იყო არბიტრაჟის თავმდჯომარე და ასევე მონაწილეობას ღებულობდა სხვადასხვა კერძო არბიტრაჟების განსახილველ საქმეებში არბიტრად.

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, 2007 წლიდან 2012 წლის ნოემბრამდე ეწეოდა საადვოკატო და საკონსულტაციო მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სამეწარმეო, საგადასახადო და სხვა საკითხებში. იყო სხვადასხვა სამშენებლო ამხანაგობების და ფირმების, ასევე კერძო კომერციული კომპანიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების იურიდიული კონსულტანტი (მათ შორის სამშენებლო კომპანიები `ოლიმპიური ვარსკვლავი~ და `ევროსითი~, ავიაკომპანია `სქაი ჯორჯია~, შპს `ჯორჯიან პეტროლი~ და სხვა).

2012 წლის 05 ნოემბერს დაინიშნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თიანეთის რაიონული სამმართველოს უფროსად, სადაც მუშაობდა 2013 წლის 31 დეკემბრამდე. მაქვს პოლიციის მაიორის სპეციალური წოდება.

2014 წლის 24 თებერვალს დავინიშნე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ `აღსრულების ეროვნული ბიუროს~ კახეთის სააღსრულებო ბიუროს უფროსად, სადაც მუშაობდა 2014 წლის ივლისამდე.

2014 წლის 14 ივლისიდან არჩეულ იქნა თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ.თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით