ბიუჯეტი
1.2009 წლის ბიუჯეტი
2.2010 წლის ბიუჯეტი
3.2011 წლის ბიუჯეტი
4.2012 წლის ბიუჯეტი
5.2013 წლის ბიუჯეტი
6.2015 წლის ბიუჯეტი
7.თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი
8.თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
9.თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით