ბიუჯეტი
1.2009 წლის ბიუჯეტი
2.2010 წლის ბიუჯეტი
3.2011 წლის ბიუჯეტი
4.2012 წლის ბიუჯეტი
5.2013 წლის ბიუჯეტი
6.2015 წლის ბიუჯეტი
7.თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით