გეოგრაფიული მდებარეობა

ერწო-თიანეთი მდებარეობს მდ. ივრის ხეობის ზემოწელზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთაგორიან რეგიონს მიეკუთვნება. მას დასავლეთიდან და ნაწილობრივ ჩრდილოეთიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან, სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით კი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი.

ერწო-თიანეთს აქვს საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფი, მას მხოლოდ სამხრეთ ნაწილში უკავია ვაკეების მცირე ფართობები, კერძოდ, ესენია: ერწო-თიანეთისა და სიონის ვაკეები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1100 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობენ.

თიანეთის მთავარი მდინარეა იორი, იგი სათავეს 2800 მეტრის სიმაღლიდან ბორბალოს მთიდან იღებს, მისი შენაკადებია: მდ. ხაშრულა, საგამი, ქუსნო და სხვა მდინარეები. მდ.იორი და მისი შენაკადები თოვლისა და წვიმის წყლით საზრდოობენ.

საქართველოს ნიადაგურ-გეოგრაფიული რელიეფის მიხედვით, ერწო-თიანეთი მრავალფეროვნებით ხასიათდება. აქ გავრცელებულია მცენარეთა ყველა ის სახე, რომლებიც აღმოსავლეთ საქართველოში ხარობს. ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, ამ მხარეში მოსახლეობას საშუალება მიეცა, მიწათმოქმედება და  მეცხოველეობა განევითარებინა.


თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით