აუქციონები
15 ნოემბერი.2013 წელი


თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე:

ლოტი #1 ავტომანქანა „მიც.პაჯერო-3500“, # DCG 969 -გამოშვების წელი 1997, ფასი - 4620.96 ლარი, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 1386.28 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 462 ლარს.

ლოტი #2 ავტომანქანა „ნისან. პესფაინდერიS” # WGW 567 - გამოშვების წელი 1999, ფასი - 5179 ლარი, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 1553.7 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 517,9 ლარს.

ლოტი #3 ავტომანქანა ,,გრანდ ჩეროკი” #ITI 277 - გამოშვების წელი 1999, ფასი - 5705.96 ლარი, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 1711,78 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 570,60 ლარს.

ლოტი #4 ავტომანანა „ვაზ 21214“ - # CAN 658 გამოშვების წელი 2004 ფასი - 1352ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 405 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 135,2 ლარს.

ლოტი #5 სოფ. დულუზაურებში მდებარე 185კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულიბის მიწის ნაკვეთი და მასზედ განთავსებული 162 კვ.მ ყოფილი საწყობის შენობა- ნაგებობა . საკადასტრო კოდი # 73.02.06.166, ფასი 1288,4 ლარი

„ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 386,52 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 128,84 ლარს.

ლოტი #6 სოფ. დევენაანთხევში მდებარე 2320 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზედ განთავსებული 429.6 კვ.მ ყოფილი ფერმის შენობა ნაგებობა. საკადასტრო კოდი 73.09.06.128, ფასი 7367.36 ლარი „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 2210 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 736.75 ლარს.

დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს ადგილზე გაეცნოს გასაყიდ ქონებას.

აუქციონის დაწყების დროა 2013 წლის 18 ნოემბერი 15:00 საათი, დასრულების დრო - 2013 წლის 2 დეკემბერი 15:00 საათი. აუქციონი მიმდინარეობს ვებ-გვერდის www.eauction.ge მეშვეობით.

,,ბე“-ს გადახდა უნდა მოხდეს სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ანგარიშზე GE97LB0121192433146002

აუქციონში დამარცხებულს ,,ბე“ დაუბრუნდება, ხოლო გამარჯვებული პირის მიერ ქონების საბოლოო საპრივატიზაციო თანხის დაფარვა უნდა მოხდეს ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

საპრივატიზებო ქონებისა და აუქციონის პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე: დ. თიანეთი, რუსთაველის ქ. #67

ტელ: 599 15 74 27

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

23 მაისი, 2017 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი №1. თიანეთის ...
20 ივნისი.2014 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი #1 ავტომანქანა ვაზ ...
10 ოქტომბერი, 2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტობუსი პაზ-32054 - ...
აუქციონი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით.პირობები იხილეთ ...
1

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით