აუქციონები
10 ოქტომბერი, 2013 წელი


თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე:

ლოტი #1 ავტობუსი პაზ-32054 - #NIK 482, გამოშვების წელი 2006, ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად -1676.65 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 502.99 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 167.66 ლარს.

ლოტი #2. ავტობუსი პაზ-32054 - NIK 483 , გამოშვების წელი 2006, ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად -1676.65 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 502.99 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 167.66 ლარს.

ლოტი #3 ავტომანქანა „მიც.პაჯერო-3500“, # DCG 969 -გამოშვების წელი 1997, ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად 7701,60 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 2310,48 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 770,16 ლარს.

ლოტი #4 ავტომანქანა „ნისან. პესფაინდერიS”, # WGW 567- გამოშვების წელი 1999, ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად 8632 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 2589,6 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 863,2 ლარს.

ლოტი #5 ავტომანქანა ,,გრანდ ჩეროკი”, #ITI 277 - გამოშვების წელი 1999 ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად 9509,94 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 2852,98 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 950,99 ლარს.

ლოტი #6 ავტომანანა „ვაზ 21214“, # CAN 658 - გამოშვების წელი 2004 ფასი შეადგენს ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესაბამისად 2253,38 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 676 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 225,34 ლარს.

ლოტი #7 სოფ. დულუზაურებში მდებარე 464 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულიბის მიწის ნაკვეთი. საკადასტრო კოდი # 73.02.25.007, აუდიტის დასკვნის საფუძველზე ფასი შეადგენს 1532 ლარს „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 459,6 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 153,2 ლარს.

ლოტი #8 დ.თიანეთში მდებარე 96 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. საკადასტრო კოდი # 73.05.34.069, აუდიტის დასკვნის საფუძველზე ფასი შეადგენს 1056 ლარს, „ბე“-ს ოდენობა - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%-ს ანუ 316,8 ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%-ს ანუ 105,6 ლარს.დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს ადგილზე გაეცნოს გასაყიდ ქონებას.

აუქციონის დაწყების დროა 2013 წლის 11 ოქტომბერი 15:00 საათი, დასრულების დრო - 2013 წლის 25 ოქტომბერი 15:00 საათი. აუქციონი მიმდინარეობს ვებ-გვერდის www.eauction.ge მეშვეობით.

,,ბე“-ს გადახდა უნდა მოხდეს სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ანგარიშზე GE97LB0121192433146002

აუქციონში დამარცხებულს ,,ბე“ დაუბრუნდება, ხოლო გამარჯვებული პირის მიერ ქონების საბოლოო საპრივატიზაციო თანხის დაფარვა უნდა მოხდეს ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

საპრივატიზებო ქონებისა და აუქციონის პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე: დ. თიანეთი, რუსთაველის ქ. #67

ტელ: 599 15 74 27თიანეთის მუნიციპალიტეტი

23 მაისი, 2017 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი №1. თიანეთის ...
20 ივნისი.2014 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი #1 ავტომანქანა ვაზ ...
15 ნოემბერი.2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტომანქანა ...
აუქციონი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით.პირობები იხილეთ ...
1

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით