აუქციონები
23 მაისი, 2017 წელი


თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით:ლოტი №1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზარიძეებში მდებარე 136.00 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (ყოფილი ფოსტის შენობა) ფართით 70.80 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი №73.01.24.104.01.501)

ა) ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასი შეადგენს 1350 ლარს (ათას სამას ორმოცდაათი). ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 25% ანუ 337.5 ლარი ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10% ანუ 135 ლარი.

ლოტი №2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის დ. თიანეთში ჟებოტის ქ №1 ში მდებარე 143.00 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი №73.05.35.059)ა) ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასი შეადგენს 2000 ლარს ( ორი ათასი). ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 25% ანუ 500 ლარი, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10% ანუ - 200 ლარი.ლოტი №3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის დ.თიანეთში მდებარე 1930 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი № 73.05.28.115)

ა) ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასი შეადგენს 23160 ლარს( ოცდა სამი ათას ასსამოცი). ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 25% ანუ 5790 ლარი, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10% ანუ - 2316 ლარი.

ლოტი №4. თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა თიანეთში მდებარე 4612 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი №73.05.27.003)

ა) ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასი შეადგენს 13836 ლარს (ცამეტი ათას რვაასოცდათექვსმეტი). ,,ბე“-ს ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 25% ანუ 3459 ლარი, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%- ანუ - 1383.6 ლარი.ინფორმაცია ელექტრონული აუქციონის ჩატარების შესახებ განთავსებულია ვებგვერდზე www.eauqcion.ge, ხოლო ელექტრონული აუქციონის დასრულების ბოლო ვადაა აუქციონის გამოცხადებიდან მე-7 კალენდარული დღის 15.00 სთ.

აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ ქონების საბოლოო საპრივატიზაციო თანხის დაფარვა უნდა მოხდეს აუქციონის ჩატარებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.საპრივატიზებო ქონებისა და აუქციონის პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე: დ. თიანეთი, რუსთაველის ქ. №67

20 ივნისი.2014 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით: ლოტი #1 ავტომანქანა ვაზ ...
15 ნოემბერი.2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტომანქანა ...
10 ოქტომბერი, 2013 წელი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი, პრივატიზების მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე: ლოტი #1 ავტობუსი პაზ-32054 - ...
აუქციონი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით.პირობები იხილეთ ...
1

თიანეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით