განხორციელებული პროექტები
2015 წელს განხორციელებული პროექტები

2016 წელს განხორციელებული პროექტები

Tianeti Municipality © 2011. Website created with the support of Eurasia Partnership Foundation